Wat maakt speelruimte tot een aantrekkelijke en uitdagende speelruimte voor kinderen?
Op deze vraag is niet een standaard antwoord te geven. Een ding is wel zeker; een paar willekeurige toestellen, in het gras of in de verharding – is het niet! Bij buitenspelen draait het om uitdaging. Dit triggert kinderen om hun grens op te zoeken. Uitdaging is risico’s zoeken, en risico’s nemen. Om zo stapje voor stapje hun grens te verleggen.

Als ontwerpbureau zijn wij gespecialiseerd in het ontwerpen van aantrekkelijke en uitdagende speelruimte. Onze missie is het verbeteren van speelruimte voor kinderen. Wij willen aantrekkelijke speelomgeving creëren voor ieder kind waar zij zich kunnen ontwikkelen en waar zij uitgedaagd worden hun grenzen te verleggen. Een plek waar zij met eigen creativiteit hun eigen spel kunnen spelen.

over spelen

Er speelt meer dan kinderen alleen!

Bij spelen komt meer kijken dan men in eerste instantie mogelijk zou verwachten. Wist u bijvoorbeeld dat er een speciale wet van toepassing is op alle speelruimte in Nederland? In de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) is de veiligheid van speelvoorzieningen en haar omgeving vastgelegd. Dit wil niet zeggen dat een kind geen risico mag lopen, sterker nog, eigenlijk wordt gezegd dat spelen en risico’s nemen bij elkaar horen. Strekking is dat een kind de risico’s moet kunnen inschatten. Ook wordt er niet gesteld dat een speelplek aan allerlei normen moet voldoen, maar wordt er in de WAS verwezen naar NEN-normen als een mogelijk meemethode. Wordt hier aan voldaan, dan wordt verondersteld dat de speelruimte aan de WAS voldoet. Zo mag er ook door aangewezen keurinstanties een risicobeoordeling gedaan worden. Als de speelruimte daarvoor slaagt mogen zij een certificaat voor de speelruimte opstellen waarin staat dat de speelruimte aan de WAS voldoet.

participatie

Kinderen hebben het voor ’t zeggen

Aangezien wij speelruimte niet voor ons zelf ontwikkelen, werken wij het liefst via een participatief traject. Dit creëert veel draagvlak in de buurt en maakt dat de speelruimte echt van de kinderen zelf wordt. Ook andere zaken die spelen rondom een speelplek kan vaak via een participatief traject getackeld worden.
Net als ieder project uniek is, geld voor participatie ook dat deze op het project moet worden afgestemd. Hiervoor hebben wij verschillende werkmethoden om tot een goed inrichtingsplan te komen samen met actoren zoals gemeenten, besturen (schoolbestuur of speeltuinbestuur), ouders, omwonenden en belangrijkste; samen met kinderen! Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever,  inhoud en schaal van het project en de budgetten, wordt er gekeken hoe de participatie het beste bij het project kan worden ingevuld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de verschillende ontwerp stadia, de verschillende actoren en verschillende vormen van inspraak.