In Nederland worden we steeds bewuster dat een goed ingericht schoolplein veel aangenamer is als speelomgeving dan de oude standaard van stoeptegels met enkele speeltoestellen in een rubberondergrond. Daarnaast weten we inmiddels ook dat tegelpleinen erg warm worden in de zomer en een slechte bijdragen leveren aan duurzaam waterbeheer. Voor de gemeente Apeldoorn aanleiding om middels subsidie scholen de kans te geven oude schoolplein om te vormen naar Groene schoolpleinen.

Voor basisschool De Zonnewenden (locatie Ravelijn) zijn wij gevraagd om samen met de schoolpleincommissie een ontwerp te maken conform de richtlijnen voor subsidie van de gemeente Apeldoorn. Wij hebben kritisch gekeken naar het huidige schoolplein in de zin van opbouw, routing en functioneren. In het ontwerpproces zijn wij in eerste instantie met een conceptontwerp gekomen waarin een voorzet was gemaakt naar meer structuur, opbouw en zonering van het schoolplein. Met de feedback van de schoolpleincommissie is het ontwerp verder uitgewerkt en een presentatieposter bij gemaakt welke gebruikt kon worden bij de subsidieaanvraag.
Na toekenning van de subsidie is ons vervolgens gevraagd de school te begeleiden in aanbesteding van de herinrichting. Bij het ontwerp is een werkpakket gemaakt. In een meervoudige onderhandse aanbesteding werd plafondbedrag gegeven en vond op meerdere kwaliteitspunten de beoordeling plaats. Hierdoor geen goedkope inschrijving met minder kwaliteit en geen onverwachte verrassingen van meerwerk.
Tot slot werd onze kennis en expertise gevraagd bij de herinrichting zelf. Door aan te schuiven bij het startoverleg met de geselecteerde aannemer en tijdens uitvoering af en toe ‘op het werk’ langs te komen konden wij kwaliteit borgen. Met de vooroplevering hebben wij samen met de schooldirectie en de aannemer een ronde gemaakt over het hele plein. Dit resulteerde in een overzicht met werkzaamheden die nog uitgevoerd of verbeterd moesten worden. Aan het eind hebben wij met de directrice een rondgang gemaakt over het plein t.b.v. de oplevering.

Dit alles heeft geleid tot een herinrichting die supersnel is uitgevoerd; bijna in zijn geheel binnen één schoolvakantie. Hierdoor bleef de overlast voor de school tot een minimum beperkt. Het resultaat is een nieuw schoolplein die beter functioneert dan in de oude situatie. Een mooi groen schoolplein waar de kinderen heerlijk hun energie kwijt kunnen.Overal op het plein zijn verschillende speelplekken en hoekjes die gebruikt wordt door de kinderen. Minder verveling en veel minder opstootjes en minder pestgedrag.