Voorschoten – Krimkade

De oude speelplek met een klimcombinatie en enkele kleine toestellen waren aan vervanging toe. Samen met buurtbewoners en kinderen zijn de wensen geïnventariseerd. Daaruit kwam naar voren dat met de speelplek klein en saai vond. In overleg met de gemeente is dan ook besloten om de oude contouren los te laten en de bestaande omgeving te betrekken bij de speelplek door deze geen omheining te geven.  Basis van de nieuwe speelplek zijn enkele speeltoestellen voor een brede doelgroep. Om toch een veilige setting te creëren voor de kleinste kinderen is zowel naar de weg toe als naar het water, een afscheiding gemaakt met behulp van een lage palissaderand. Vrijgekomen grond (voor de valondegrond) is elders weer gebruikt om rondom een boom enkele heuveltjes aan te brengen met enkele spelaanleidingen en balanceerelementen. Vier palen in de grond vormen vervolgens twee voetbaldoelen. Zo is een kleine saaie speelplek omgevormd tot een multifunctionele en uitdagende speelplek voor kinderen en jeugdigen.