Voorschoten – Ferdinand Bollaan

Voor de gemeente Voorschoten is een ontwerp gemaakt voor een herinrichting van de speelplek ‘Ferdinand Bollaan’. Waar in eerste instantie alleen een hoekje van een binnenplaats ingericht was voor spelen is er de mogelijkheid geboden om – ondanks een beperkt budget – de gehele binnenplaats in te richten als speelruimte. Door extra paden te creëren en deze aan te laten sluiten op de toegangspaden naar de schuren en tuinen is o.a. de hele ruimte gebruikt. Door ook het grasveld om te vormen is de wateroverlast op de paden terug gedrongen. De oude speelruimte is deels terug te vinden als basis voor de speelplek voor kleine kinderen. Van daaruit wordt de uitdaging naar buiten toe steeds groter en daarmee de doelgroep ook steeds ouder. Mooiste is toch wel te zien dat de nieuwe inrichting veel mogelijkheden biedt om er hun eigen spel te verzinnen waar het speellandschap, met zowel speeltoestellen als speelaanleidingen, onderdeel vormen van hun spel.