De Dr. M. van der Hoeveschool is een school voor speciaal basisonderwijs en staat net buiten het centrum van Amersfoort. Op deze school krijgen leerlingen veel begeleiding in kleine groepen. Het onderwijs wordt afgestemd op wat elke leerling nodig heeft. Daarbij staat de mogelijkheden van de kinderen centraal. Het zorgt ervoor dat de leerlingen goede prestaties leveren en daar trots op zijn.

De herinrichting van het schoolplein is deze school een van de 70 schoolpleinen die zijn ingeloot voor het project ‘Gezond Schoolplein’ van Jantje Beton. Hierdoor wordt de ‘schoolplein commissie’ ondersteund door Jantje Beton en een financiële bijdrage van € 50.000,- voor de inrichting en aanleg van het schoolplein.

Een Gezond Schoolplein geef jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaarberoepsonderwijs de ruime om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Het ontwerp voor de buitenruimte richt zich hierin alleen op het speelplein voor de midden – en bovenbouw.

 


Als aanvulling op het ontwerpproces hebben wij de school begeleid in de offerteaanvraag voor de realisatie van het nieuwe plein en begeleiding gegeven tijdens de uitvoering hiervan. Door een prettige samenwerking met de uitvoerende partij is er een schitterend nieuw schoolplein ontstaan dat de kinderen van het speciaal onderwijs een goede structuur biedt en veel variatie en spelmogelijkheden. Hierdoor wordt nu het gehele schoolplein gebruikt in de pauzes en na schooltijd en is er merkbaar minder ruzie en pestgedrag tussen de kinderen.