De gemeente Lansingerland heeft ons ingeschakeld voor het ontwerpproces van drietal openbare plekken in de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek. De speeltoestellen en valondergronden waren aan vervanging toe en ook het groen kon een opknapbeurt gebruiken. De drie locaties zijn zeer verschillend. Een speelplek is heel groen en ligt aan een doorgaand fietspad. De tweede plek ligt tussen woonblokken, direct naast een ruime parkeerplaats. De derde ontwerpopgave is een tegelplein dat in het kader van de klimaatadaptatie groener ingericht moet worden. 

Voor alle drie de locaties is het ontwerpproces gelijktijdig gestart en toegewerkt naar een einddatum, gekoppeld aan de realisatie. De gemeente verzorgde hiervoor de input vanuit beleid, beheer en de bewonersparticipatie.
De eerste concepten zijn met de ambtenaren van de gemeente Lansingerland doorgenomen waarna deze verder zijn uitgewerkt tot goede Basisontwerpen. Deze deelde de gemeente met de betrokken bewoners via een bewonersbrief in de vorm van een presentatieposter met een korte toelichting, sfeerbeelden en referentiefoto’s. Met de feedback van de bewoners, zijn de ontwerpen uitgewerkt en zijn concrete voorstellen gedaan voor speeltoestellen, ondergronden, verhardingen en groenvoorzieningen. De definitieve ontwerpen zijn door de gemeente ook op haar website gepubliceerd. Hierdoor konden ook de overige gebruikers en inwoners reageren, wat heeft geleid tot klein aanpassingen in onze einddocumenten. Wij hebben de ontwerpen uitgewerkt tot maattekeningen, beplantingsplannen en beknopte werkomschrijvingen met kostenraming. Op basis van deze documenten kon de gemeente de realisatie voorbereiden en aansturen.