Voor de ontwikkeling van nieuwbouw van de basisschool Het Baken, met daarbij 20 zorgappartementen, heeft de gemeente Nijkerk de hulp ingeroepen van Bureau Bos om deze nieuwbouwplannen voor deze locatie te ontwikkelen. In eerste instantie is er onderzocht of de nieuwbouw van Het Baken gecombineerd kon worden met een nieuw- of verbouw van Huize St. Jozef (woningstichting St. Jozef). Dit blijkt echter voor de woningstichting niet haalbaar te zijn, maar willen wel medewerking verlenen aan een landschappelijke inpassing van de inbreidingsplannen van Het baken. Voor dit plan moeten namelijk extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden om te voldoen aan de gemeentelijke parkeernorm. Zodoende hebben wij opdracht gekregen voor het landschappelijke plan voor de directe omgeving van Het Baken met een herinrichting van het terrein van St. Jozef. Later is daar ook de opdracht voor het ontwerp bij gekomen van het schoolplein zelf.

 

 

Wij hebben met alle betrokken partijen een landschappelijk inbreidingsplan ontwikkeld waarbij niet alleen aan de technische eisen (aantal parkeerplaatsen) wordt voldaan, maar er ook een aantrekkelijk groenplan komt waar mogelijk zowel de basisschool, kinderdagverblijf als het verzorgingstehuis gebruik van kunnen maken.
Na verschillende modellen voor de inpassing van 32 extra parkeerplaatsen, bovenop de 24 bestaande parkeerplaatsen van St. Jozef, is er een eerste inrichtingsplan gemaakt. Samen met de verschillende betrokken partijen is deze in tijdens een inloopavond aan omwonenden gepresenteerd. Deze is vervolgens tot in detail verder uitgewerkt en is er een beplantingsplan gemaakt voor Het Baken, inclusief de nieuwe borgtuin voor St. Jozef.