Speelplek Wilhelminalaan – Harmelen – Gemeente Woerden

Door de gemeente Woerden zijn wij gevraagd om het participatie- en ontwerpproces op ons te nemen, voor een vernieuwde inrichting van de speelruimte aan de Wilhelminalaan in Harmelen. In samenwerking met de gemeente hebben we met kinderen uit de buurt een doe-middag georganiseerd. De kinderen konden zelf hun ideale speelplek knutselen. Hun maquettes waren ‘s avonds te bewonderen door ouders en omwonenden. Tegelijk konden zij hun wensen en ideeën kenbaar maken en eventuele problematiek toelichten die zij rond de speelplek ervoeren. Met deze input hebben wij een schitterend ontwerp gemaakt. Deze is als schetsontwerp aan de kinderen en omwonenden gepresenteerd waarna zij konden aangeven of ze nog iets aangepast wilden hebben. Met de feedback uit de tweede inloopavond – toevoeging van een zitbank – is het ontwerp verder uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen en werkomschrijving welke door de gemeente is gebruikt om een aannemer uit te zoeken die de speelplek kon vernieuwen. Inmiddels is de vernieuwde speelplek gerealiseerd en spelen de kinderen uit de buurt met veel plezier op hún speelplek.