Door basisschool Schepelweyen in Valkenswaard zijn wij gevraagd hen te helpen om het schoolplein te verbeteren als speelplein. Vooraf kregen wij een overzicht van de wensen en ideeën van directie, ouders én kinderen. Zelf zijn wij een dag aanwezig geweest om te kijken hoe de verkeersafwikkeling voor- en na schooltijd gaat en hoe de kinderen in de pauzes buiten spelen. Gelijk een mooi moment om ook in gesprek te gaan met kinderen om van hen zelf te horen wat zij belangrijk vinden. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en zijn in samenwerking met de werkgroep de wensen en ideeën vertaald in een Basisontwerp. Dit Basisontwerp is geen compleet uitgewerkt plan, maar een ontwerp waarbij het gaat om de opbouw en zonering van het speelplein, de speelwaardes en ruimtelijke inrichting. Uitgangspunt waren de bestaande speeltoestellen en bestaande structuur van onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwplein. Met ons ontwerp willen we die eerste twee groener, beweegvriendelijker en speelser maken. Met het ontwerp wil de school voldoende financiële middelen verzamelen om het ontwerp te realiseren. Het biedt ze voldoende houvast om hiermee de komende jaren zelf aan de slag te gaan en gefaseerd met de herinrichting bezig te gaan.