De Zuidpolder is een nieuw natuur- en recreatiegebied aan de rand van Barendrecht. Onderdeel van deze zone wordt een nieuwe recreatieve stormbaan die aansluit bij zijn omgeving. Wat nu nog een kaal grasland is moet dadelijk een aantrekking landschap worden waar jongeren en volwassenen uitgedaagd worden in beweging te komen. Hiervoor hebben wij het landschappelijk plan als inhoudelijk de stormbaan mogen ontwerpen.

Om de Zuidpolder optimaal beleefbaar te maken voor jongeren en volwassenen. Middels een participatie- en ontwerpproces is een aantrekkelijke en uitdagende stormbaan in een natuurlijk landschappelijk omgeving ontwikkeld. Aangezien deze stormbaan onderdeel is van een grotere natuur- en recreatiezone moet zoveel mogelijk aansluiten op de omgeving. Daarvoor wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialisering. Ook is in het landschappelijk plan de aansluiting gezocht met de naastgelegen begraafplaats en de natuurspeelplaats Barendbos. Hierin is een aantrekkelijk landschap gecreëerd met nieuwe watergangen, (speel)heuvels, bosschages en dergelijke.
Voor de storm is gekozen voor twee verschillende routes. Een eenvoudige route met een verhard pad waarbij de kans klein is dat je vies of nat wordt. De andere route is stuk uitdagender, onverharde paden en een veel grotere kans om vies en nat te worden. Om zo veel mogelijk variatie en uitdaging te bieden kan je beide routes in twee richtingen lopen. Alle objecten zijn daarom vanaf twee zijde toegankelijk en bieden daarin regelmatig een andere uitdaging. Om de stormbaan ook ruimte te bieden voor stuk competitie is er een start- en finish portaal. Naast tijd gerichte competitie kunnen beide routes ook door twee personen (of twee teams) tegelijk afgelegd worden.