Participatie

Omdat wij speelruimte niet voor ons zelf ontwikkelen, werken wij het liefst via een participatief traject, waarin we verder gaan dan het laten kiezen van een aantal ontwerpen of modellen. Participatie kan zoveel meer zijn dan dit. Je kan omwonenden écht betrekken bij een project. Dit creëert veel draagvlak in de buurt en maakt de speelruimte echt van de kinderen zelf. Ook andere zaken die spelen rondom een speelplek kan zo’n traject vaak tackelen.

Kinderparticipatie

Om wat voor speelruimte het ook gaat, het belangrijkste zijn de kinderen die er spelen. Zij zijn daarom onze belangrijkste doelgroep. Wij willen hen zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van speelruimte. Het moet een speelplek worden waar zij naar hartenlust kunnen spelen, waar zij hun eigen spel kunnen maken, een ruimte die echt hun plek wordt.

Ouders / omwonenden

Ook ouders en omwonenden betrekken we vaak bij de participatie.
Degenen die in de directe omgeving van speelruimte wonen, vormen een groot deel van het sociaal toezicht. Maar zij ervaren ook het snelste overlast. Als we hen bij het planproces betrekken en hen zo een stem te geven, stellen zij zich meer open voor ontwikkelingen.

Daar komt bij dat we met participatie ook een stukje bewustwording meegeven. Want welke ruimte geven we de kinderen om buiten te spelen, letterlijk en figuurlijk?
Welke risico’s mogen kinderen lopen? Het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) is er duidelijk over. Punt is dat voor ouders, uit bescherming van hun kinderen, vaak minder risico aanvaardbaar is.

Beroepskrachten

Naast leerkrachten en pedagogische medewerkers zijn ook ambtenaren en terreinbeheerders de beroepskrachten waar wij mee samenwerken. Zij hebben meestal een goede kennis van de wereld van spelen. Ook weten zij vanuit hun vak vaak wat goed is voor kinderen en hun ontwikkeling.
Vaak zijn de beroepskrachten ook de opdrachtgever. Maar hun rol kan verschillen. De ene opdrachtgever wil de eindregie hebben, een ander houdt zich meer op de achtergrond.

Bepaal als opdrachtgever de kaders, schakel een onafhankelijk ontwerper/adviseur in en laat hem samen met anderen een (her)inrichtingsplan ontwikkelen. Dit maakt de draagkracht voor nieuwe plannen veel groter zorgt voor veel minder bezwaren. Voor de realisatie kan u bij meerdere partijen een offerte opvragen. Omdat deze partijen voor hetzelfde ontwerp een prijs aanbieden, zijn hun offertes veel beter te vergelijken. Onze ervaring: investeren aan de voorkant is besparen aan de achterkant.

Wensen en ideeën

Bij een herinrichting zijn verschillende partijen betrokken bij de vorming van de visie. Samen gaan zij in gesprek over alle wensen en ideeën om zo een goed toekomstbeeld te schetsen voor de speelplek. Dit is een mooie basis voor een goed Programma van Eisen (PvE) en Programma van Wensen (PvW).

Samen ontwerpen

Informeren

Op een inloop- of presentatieavond komen alle betrokkenen samen, bijvoorbeeld de mogelijke voor- en tegenstanders. Tijdens deze bijeenkomst kan de opdrachtgever meer vertellen over de aanleiding van de herinrichting en de wensen en ideeën. Daarna kan de ontwerper het project en de afwegingen en gemaakte keuzes toelichten.

Ieder project is uniek. Dat betekent ook dat we participatie op het project afstemmen. Hiervoor hebben wij verschillende werkmethoden om tot een goed inrichtingsplan te komen samen met gemeenten, besturen (schoolbestuur of speeltuinbestuur), ouders, omwonenden en de belangrijkste spelers: de kinderen!

Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever, inhoud en schaal van het project en de budgetten, kijken we hoe we de participatie het beste bij het project kunnen invullen. Daarbij is een groot onderscheid in de zeggenschap. Mogen participanten hun mening geven, voorkeur uitspreken of krijgen ze beslissingsbevoegdheid? En wat is hierin de rol van de opdrachtgever en de ontwerper?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op of maak een vrijblijvende afspraak.