Opbouw en zonering

Als wij speelruimte ontwikkelen en inrichten, maken we geen onderscheid in leeftijd of geslacht. Wij ontwikkelen speelruimte in zones, ‘zonering’, die qua opbouw past bij ontwikkeling van een kind. Dit stimuleert het sociale spel van kinderen en daarmee hun ontwikkeling op vele vlakken.

In onze ontwerpen gebruiken we zonering om meer structuur te bieden. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende zones herkenbaar zijn voor kinderen. Dit onderscheid is zichtbaar door de invulling en uitstraling en soms gebruiken we ook fysieke afscheidingen tussen zones.

Wij maken daarbij gebruik van de volgende zones:

Rustig constructief en fantasiespel

In deze zone bestaat de doelgroep voornamelijk uit peuters, kleuters en kinderen van de onderbouw. Het is een plek waar verschillende spelvormen te spelen zijn en waar de kinderen zowel alleen als samen met anderen kunnen spelen.

Zitten en chillen

Deze zone gebruiken alle kinderen: een zone voor zitten en chillen. De jongste kinderen gebruiken deze zone vaak voor een stukje fantasiespel. Andere kinderen gaan er letterlijk lekker zitten kletsen, tekenen of kleuren of spelen er een ander (bord)spel. Heeft deze plek meerdere zitplekken bij elkaar, dan is het een beschermde omgeving. Zijn er meerdere plekjes dan bestaat ook de mogelijkheid voor een zithoek in de zon en een andere juist in de schaduw, zodat de kinderen kunnen kiezen.

Rustig toestelgebonden spel

In deze zone zijn meerdere speelwaarden te vinden die eigenlijk altijd gekoppeld zijn aan een speeltoestel of speelaanleiding. Het spel op deze plek gebeurt op het toestel zelf, bijvoorbeeld een schommel of duikelrek.

Actief spel

In deze zone staan vaak wel speeltoestellen of speelaanleidingen, maar het spel is hier groter dan het speelelement. Het element is een onderdeel van het spel. Hier is een combinatietoestel bijvoorbeeld onderdeel van het tikkertje en pakkertje dat kinderen in deze zone spelen. In deze zone hebben kinderen ruimte om te rennen, springen, klimmen en op speelse wijze actief te bewegen.

Vrije spelzone

Vrije spelzone is eigenlijk niets meer en niets minder dan een open ruimte die kinderen vrij kunnen invullen en die al dan niet met los spelmateriaal iedere keer een andere speelwaarde krijgt.

Met vier pionnen kun je twee doeltjes maken en met flessen ruimte voor ‘blokjesvoetbal’. Het kan een ruimte zijn voor tikkertje, pakkertje of om met skates of stepjes verschillende wedstrijdjes te doen. Er zijn talloze mogelijkheden.

Sportzone

Voetbal blijft in Nederland veruit de populairste sport. Binnen speel, sport en beweegruimte is het goed om de ruimte hiervoor te maken én te kaderen. Doe je dit niet, dan is de ruimte die kinderen gebruiken voor het voetballen even groot als waar de bal gaat. Dwars door ander spelen heen. Inkaderen gaat verder dan een lijn trekken. Een lijn houdt ze niet tegen. Kaderen met een hek, haag of (beton)rand geeft de kinderen veel duidelijker aan waar ze wel of niet met een bal mogen komen.
Maar een sportzone is meer dan een ruimte voor voetbal. Het is eenvoudig om van deze zone een multi-sportzone te maken voor bijvoorbeeld volleybal, tennis, badminton, trefbal, atletiek en tal van andere sporten.

Fiets parkeren

Speelruimte moet een mooie ruimte zijn waar kinderen vrij kunnen spelen. Dat houdt ook in dat ze niet beperkt moeten worden door fietsen die erin gestald staan. Voor schoolpleinen en speeltuinverenigingen is het daarom belangrijk om een duidelijke zone te hebben kinderen hun fietsen kunnen stallen. Ruim genoeg voor alle fietsen, maar ook duidelijk afgescheiden van de speelruimte. Dit voorkomt dat kinderen zich tijdens het spel bezeren doordat ze tegen fietsen botsen en voorkomt ook schade aan fietsen.

  • voor / na