• voor / na

Ontwerpproces

Een ontwerp is geen doel op zich, maar een middel om droom en realiteit bij elkaar te brengen. Het doel is het realiseren van een uitdagende plek waar kinderen wat te beleven hebben tijdens het buiten spelen! Als specialist in speelruimte brengen we verschillende ideeën en wensen van belanghebbenden bij elkaar. Onze ontwerpers kijken realistisch naar wensen in relatie tot de kaders. Stapsgewijs wordt een ontwerp verder ingevuld en uitgewerkt.

Het uitwerkingsniveau van een ontwerp kan verschillen per opdrachtgever of per project. Hierin komen wij los van de gebruikelijke termen zoals schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Wij hebben het graag over een Basisontwerp, Vervolgontwerp en Detailontwerp. Dat zegt meer over de inhoud van het product zoals u die kan verwachten.
Tot welke fase het ontwerp uitgewerkt word, kan bepaald worden aan de hand van inhoudelijke (ontwerp)keuzes of de wijze van aanbesteden/uitvoering. Dit kan dus per project verschillen. Wat wel iedere keer hetzelfde is, is dat je van ons een eindproduct krijgt waarmee je verder kan.

Input

Om het ontwerpproces soepel te laten verlopen, is het zaak vooraf alle kaders helder te hebben. In een startoverleg worden deze vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE zorgt voor de harde (technische) randvoorwaarden waar het ontwerp in de rest van het proces op wordt getoetst. Daarnaast het Programma van Wensen (PvW). Hierin staan ideeën, sfeer, wensen van kinderen en dergelijke, voor zover die niet vastgelegd zijn in het PvE.

Voordat onze ontwerper aan de slag kan, zal deze ook een inventarisatie doen van de huidige ruimte, al dan niet gekoppeld aan een observeert hoe kinderen en anderen de ruimte gebruiken. Deze werkzaamheden combineren we zo veel mogelijk met een startoverleg. Hierdoor komt alle input snel samen en kunnen we direct beginnen met het ontwerpproces.

Basisontwerp

Nadat we de visie en opbouw van het eerste concept hebben besproken, verwerken we de feedback van de projectgroep. Het Basisontwerp wordt daarmee niet alleen een verdere uitwerking van het Concept. Afhankelijk van de feedback kan ook het ontwerp inhoudelijk of qua vormgeving wijzigen.

In de uitwerking van het Basisontwerp maken we materiaal- en typekeuzes en wordt een stap gemaakt in (beeldbepalende) details. Waar nodig werken we deze in detailtekeningen en/of profielen verder uit. Uiteraard maken we bij het Basisontwerp een kostenraming. Deze geeft de projectgroep inzicht in de opbouw en verdeling van de kosten. Het uiteindelijke product is meestal een verzameling van losse tekeningen, een combinatie van computertekeningen voor de ondergrond en tekenwerk met de hand.

Vervolgontwerp

Vanuit een Basisontwerp worden de plannen verder uitgewerkt. Met de computer wordt het ontwerp uitgewerkt tot een CAD-tekening. Het ontwerp wordt soms op details aangepast omdat iets net niet blijkt te passen, een putdeksel in de weg ligt, of juist omdat er ruimte over blijft. Tevens worden in deze fase de verschillende materialen gekozen en mogelijk beeldbepalende details uitgewerkt. De beplanting wordt in deze fase aangeduid met hoofdgroepen als bomen, hagen, heesters en dergelijke. Vanuit het Vervolgontwerp kunnen hoeveelheden exacter worden bepaald, waarmee een goede kostenraming kan worden opgezet.

Voor het ontwerp van een speelruimte is vaak geen (civiel)technische uitwerking noodzakelijk. Aan de hand van het Vervolgontwerp kan eenvoudig één of meerdere partijen gevraagd worden een offerte uit te brengen. Tegelijk is het Vervolgontwerp een goede tekening waarmee de aannemers buiten mee aan de slag kunnen.

Detailontwerp

Soms is het wenselijk om het ontwerp verder technisch uit te werken. Dit heeft voornamelijk te maken met de gewenste manier van aanbesteden en de uitvoering.

In het Detailontwerp leggen we alles tot op detail vast; hoogtes, afwatering, dikte van opsluitbanden, overgangen in bestratingspatronen, enz. Hierbij kunnen we een kostenraming verder uitwerken tot een directiebegroting om zo nog beter inzicht te krijgen in de realisatiekosten. Wanneer gewenst kunnen we bij het Detailontwerp een werkomschrijving leveren. Samen vormt dit een goede basis om één of meerdere offertes aan te vragen voor de realisatie van de plannen. Wanneer gewenst kunnen onze plannen zelfs uitgewerkt worden naar een (RAW)bestek met bijbehorende documenten  voor een (openbare) aanbesteding.

Offertes en uitvoeringsbegeleiding

Na het ontwerpproces moet nog een slag gemaakt worden richting de realisatie. De zoektocht naar de ideale partij voor de uitvoering. Hiervoor beschikken wij over ruime kennis en ervaring om een (bege)leidende rol te spelen. Van uitvragen of beoordelen van een offerte tot organiseren van een aanbesteding.

Eventueel kunnen wij ook de uitvoering begeleiden. Hierin lever de betrokkenheid en samenwerking een meerwaarde op in het resultaat. Wat vooraf op papier lijkt te kloppen, is in het werkveld soms wat weerbarstiger. Samen met de aannemer zoeken we graag de oplossing die past bij de uitgangspunten van het ontwerp.