Ontwerp

Wat maakt speelruimte tot een aantrekkelijke en uitdagende speelruimte voor kinderen?
Op deze vraag is niet een standaard antwoord te geven. Eén ding is wel zeker: een paar willekeurige toestellen, in het gras of in de verharding is niet aantrekkelijk en zeker niet uitdagend.
Uitdaging nodigt kinderen uit om hun grenzen op te zoeken. Om risico’s op te zoeken én te nemen. En zo stapje voor stapje hun grenzen te verleggen.

Opbouw en zonering

Als wij speelruimte ontwikkelen en inrichten, maken we geen onderscheid in leeftijd of geslacht. Wij ontwikkelen speelruimte in zones, ‘zonering’, en een opbouw die past bij de ontwikkeling van een kind. Dit stimuleert het sociale spel van kinderen en daarmee hun ontwikkeling op vele vlakken.

Ontwerpproces

Een goed ontwerp is geen tekening, maar een gedegen proces dat vorm en inhoud geeft aan een visie. Een proces waarin je samen keuzes maakt.
Een proces waarin, stap voor stap, steeds verder gaat in de invulling en uitwerking van een ontwerp. Het is slechts een fase tussen wens en realisatie.

Participatie omgeving

Wij ontwerpen speelruimte niet voor onszelf. Daarom is het een mooie kans om het ontwerpproces te koppelen aan participatie. Dat komt de inhoud van het ontwerp ten goede. Het kost wel meer tijd in het ontwerpproces, maar komt draagvlak, verantwoordelijkheid en sociale saamhorigheid ten goede.