Nieuwe opdracht voor ontwerp speelplein Houtkoperschool

Vandaag hebben wij de bevestiging gekregen dat wij het ontwerp mogen maken voor de herinrichting van het speelplein voor de Houtkoperschool in Ochten. Naar aanleiding van een prettig kennismakingsgesprek hebben wij een ‘Plan van Aanpak’ geschreven hoe wij het project en proces denken vorm te geven.

De Houtkoperschool is de school voor openbaar onderwijs in het dorp Ochten, waar een veilig en prettig pedagogisch klimaat heerst. Het is een relatief kleine school waar aandacht en zorg is voor kinderen, waarbij met hart voor onderwijs les gegeven wordt, door een enthousiast team van leerkrachten.

Omdat er met combinatiegroepen wordt gewerkt, leren onze leerlingen van af groep 1 al zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Er wordt gebruik gemaakt van moderne methodes. Op deze wijze krijgen de leerlingen de juiste bagage mee en bieden we ze een optimale aansluiting op het voortgezet onderwijs. (bron: ww.houtkoperschool.nl)

Voor de herinrichting van de buitenruimte is een werkgroep opgericht, met leerkrachten, ouders en vertegenwoordiging van de peuterspeelzaal. De werkgroep wordt in het traject begeleid door de Gelderse Sportfederatie en heeft aan ons gevraagd inhoudelijk de herinrichting van het schoolplein vorm te geven.

Doelstelling

Met de herinrichting wordt in eerste instant uitgegaan van de eigen kavel met de bestaande begrenzingen. Voor de herinrichting zijn goede contacten met de gemeente. In voorbereiding tot de plannen heeft de werkgroep een mooie visie geschreven voor het nieuwe schoolplein:

“Het nieuwe schoolplein van de openbare Houtkoperschool en peuterspeelzaal Dol-Fijn in Ochten zal een groene, natuurlijke, semi-openbare speelplek worden die de sociale cohesie in de buurt zal bevorderen omdat het open staat voor alle kinderen (leerlingen én alle kinderen uit de buurt) ongeacht hun achtergrond, herkomst en eventuele beperking. Diversiteit en zonering zullen ervoor zorgen dat ieder kind een uitdagende en leerrijke speelomgeving krijgt aangeboden die de creativiteit prikkelt en aanzet tot bewegen.”

Voor de herinrichting van het schoolplein zullen subsidies en sponseringen gevraagd worden. Voor deze aanvragen is een goed doordacht speelruimteontwerp gewenst. Daarom wordt het ‘basisontwerp’ onder andere gebruikt voor de werving van budgetten. Naar mate het project vordert zal er meer bekend worden over beschikbare budget, en daarmee de inhoud en haalbaarheid van plan steeds concreter kunnen worden ingevuld.