Pestgedrag afgenomen

Kinderen geven hun mening over het schoolplein van Bredeschool ‘Koningslinde’

Via de gemeente Nijkerk kreeg Eelco Koppelaar de opdracht het schoolplein
bij de nieuwbouw van Bredeschool Koningslinde in Nijkerk te ontwerpen. Hiervoor was al een deel van de participatie door Jantje Beton uitgevoerd en had de school een ‘moodboard’ gemaakt voor het nieuwe schoolplein. Vervolgens liet Eelco het actieteam, bestaande uit klassenvertegenwoordigers, het nieuwe schoolplein ontwerpen door hen maquettes te laten maken. De wensen en ideeën werden vertaald naar een mooi schetsontwerp. Hier reageerden de kinderen heel positief op; ze herkenden hun eigen ideeën echt in het ontwerp. Het actieteam heeft vervolgens het ontwerp in de klassen gepresenteerd.

Multifuntioneel veld
De kinderen gaven aan liever een voetbalveld op het eigen plein te hebben dan een trapveldje in de tijdelijke groenzone. Daarom is een multifunctioneel veld op het plein gerealiseerd. Naast voetbal kan het ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld basketbal, tennis, badminton en trefbal. Daarnaast is ook mogelijk om er ’s winters een ijsbaan van te maken of ’s zomers in te zetten als spartelbad voor een hoop waterpret. Bij de verdere (technische) uitwerking en calculatie werd Eelco gedwongen om op sommige punten het ontwerp aan te passen. Echter hebben wij er voor gewaakt niet in te boeten op de speelwaarden van het plein. Resultaat is dat – na een aanbesteding – het plein inmiddels is uitgevoerd. Tijdens de realisatie kreeg het nieuwe schoolplein steeds meer smoel. De gemeente, de school, omwonenden en bovenal de kinderen werden steeds enthousiaster. Wanneer een deel (zo goed als) klaar was werd deze vrij gegeven. Alleen de groenvoorzieningen zijn het eerste jaar nog ‘verboden terrein’. Dit om de beplanting voldoende overlevingskans te geven.

Pestgedrag afgenomen
Inmiddels is het gehele schoolplein zo’n drie maanden in gebruik. Iedereen is en blijft enthousiast. De kinderen merken zelf ook dat ‘ze veel minder tegen elkaar oplopen’. De meiden zijn vooral erg blij met de ‘chillhoek’ waar ze lekker kunnen duikelen en zitten en geen last meer hebben van de bal. Door de grote speelruimte en de vele uitdagende plekken en toestellen merkt de school dat het pestgedrag is afgenomen en de kinderen lekker ‘uitgewaaid’ terug komen in de klas.

Er is ook een klein, doch belangrijk verbeterpunt voor de kinderen: je moet te ver omlopen als je van de glijbaan naar beneden bent gegleden. Naast de glijbaan moet dus eigenlijk een trap of andere uitdagende opgang gecreëerd worden. Al hebben de kinderen ook al een andere oplossing gevonden… gewoon ‘stiekem’ door de beplanting naar boven rennen en klauteren. Margriet van der Ploeg, directeur van De Koningslinde, is blij met het schoolplein. Ze is vooral tevreden over het feit dat de wensen van de kinderen direct zijn vertaald naar het ontwerp van het plein. De materialen en toestellen nodigen
uit tot het bedenken van eigen spel. Kinderen kiezen vaak voor het natuurlijke gedeelte van het speelplein. En ondanks dat de afwatering nog niet helemaal op orde is, klagen de ouders niet over de vieze kleren van hun kroost.

Reacties van het actieteam

  • groot speelplein
  • mooi voetbalveld dat ook voor andere sporten gebruikt kan worden
  • leuke speelheuvel met klimtoren
  • leuke speeltoestellen
  • bij de glijbaan kan je niet direct weer de heuvel op
  • het is nu (winter) nat en vies op het ‘groene schoolplein’
  • veel planten waar je nu (nog) niet in mag spelen