De Kinderen zoeken het zelf maar uit …

Kinderen geven hun mening over het schoolplein van Bredeschool ‘De Vlindervallei’

Bredeschool De Vlindervallei in Amersfoort is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen twee scholen. Direct naast de school is het Vlinderpark ontwikkeld, door een samenwerking tussen de gemeente, de woningbouwvereniging, buurtbewoners en de school zelf. Het was de bedoeling om de overgang tussen het Vlinderpark en het nieuwe schoolplein zo vloeiend mogelijk te maken, maar omwille van de veiligheid is er toch een hek geplaatst om het schoolplein.

De Vlindervallei was zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het schoolplein. De school heeft als doel zich in te zetten voor de motorische, sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen. Op basis daarvan is uiteindelijk een plein ontstaan met een zandbak, een tafeltennistafel en enkele kleuraccenten in de verharding. Eén van de reeds bestaande speeltoestellen is vanaf het oude schoolplein meeverhuisd
naar het nieuwe plein.

Uit het gesprek tussen Eelco en de kinderen (tussen de 10 en 12 jaar) blijkt al snel: het schoolplein is saai. De eerste indruk doet ook vermoeden dat het speelplein alleen voor de kleinere
kinderen is bestemd, maar het tegendeel blijkt waar. Alle groepen maken gebruik van hetzelfde
schoolplein. In de pauze mag één groep per keer naar het naastgelegen Vlinderpark, dat beschikt
over een mooi kunstgrasveldje, een speelheuvel en toestellen. Kortom, de plek waar bovenbouwleerlingen
uitdaging vinden, waar zij zich op motorisch, emotioneel en sociaal vlak kunnen ontwikkelen is meestal verboden terrein.

Terug naar het schoolplein. In het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen onder- en bovenbouw, maar dat zien we niet terug in het schoolplein. De kleine kinderen spelen graag in de zandbak of speelhuisje of op driewielers. Dit is precies wat het schoolplein van de Vlindervallei te bieden heeft. In de zandbak zijn twee ‘zandtafels’, waardoor de directe omgeving van de zandbak door de kleuters wordt betrokken bij hun spel. Veel zand verdwijnt hierdoor uit de zandbak en komt op het plein terecht. De zandbak moet dan ook vaak worden bijgevuld en bovendien wordt veel zand de school in gelopen.

Als je het schoolplein beoordeelt vanuit het oogpunt van de bovenbouwleerlingen blijkt dat er een groot contrast bestaat tussen wat deze kinderen willen en wat het plein hen te bieden heeft. Ze zouden graag uitdagende speeltoestellen hebben, zoals een klimtoestel, een mandschommel en een plek om te voetballen. Ze beschikken momenteel echter over slechts één glijcombinatie en een tafeltennistafel dat tevens als voetbaldoeltje wordt gebruikt. De groep die tijdens de pauze op het veldje in het park mag voetballen heeft geluk.

De kinderen beschikken wel over een container met daarin losse spelmaterialen. Als er geld beschikbaar is mag de leerlingenraad nieuwe materialen aanschaffen. Vaak zijn dit echter goedkope spullen die ad-hoc worden aangekocht. De kinderen klagen dan ook dat de spullen snel kapot gaan of dat ze worden gestolen. Het nadeel van spelmateriaal dat van iedereen is, is dat het tegelijkertijd van niemand is. Dat blijkt ook hier.

Tips van Eelco Koppelaar

  • Ga met de gemeente in gesprek om te bekijken in hoeverre het Vlinderpark meer gebruikt mag worden als buitenspeelruimte voor de school, zeker voor de bovenbouw.
  • Maak een aparte fietsenstalling zodat er minder schade ontstaat door het buitenspelen/voetballen op het entreeplein.
  • Zorg dat de kinderen makkelijk twee doeltjes kunnen maken op het onderbouwplein (4 losse pionnen, twee inklapbare doeltjes, vier paaltjes of mogelijk twee minidoeltjes)
  • Zorg voor extra zandtafels en een zit- en speelrand om de zandbak heen.
  • Denk na over het realiseren van een mandschommel op het schoolplein. Dit is een toestel voor jong en oud en uitermate geschikt voor meerdere kinderen.
  • Bekijk of er met hoogteverschillen en/of hagen ruimtelijke structuur op het plein toe te voegen is, die tegelijk ook uitdaging/ spelaanleiding biedt voor de bovenbouw.