Onderwijs

Het schoolplein is een plek waar kinderen veel spelen en tegelijk ook een plek waar veel kinderen spelen. Daarom is het belangrijk dat goed wordt nagedacht over de inrichting van een schoolplein. Als buitenruimte van de school, een plek die ruimte biedt aan educatieve mogelijkheden. Maar belangrijker nog een plek die spel, beweging en sport stimuleert en daarmee bijdraagt aan de gezondheid en ontwikkeling van ieder kind.

Belang van buitenspelen

‘Buitenspelen is leuk!‘ Dat zeggen bijna alle kinderen. Een moment waarin ze zelf voor keuzes komen te staan en deze met elkaar moeten afwegen. Dat maakt dat buitenspelen een grote bijdrage levert in de fysieke, motorische, creatieve, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.
Buitenspelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Kinderen die in het speelkwartier volop bewegen en hun energie kwijt kunnen, kunnen daarna beter stil zitten in de klas en concentreren op de les.
Een kind leert binnen, ontwikkeld zich buiten.

Uitstraling en mogelijkheden

Op een schoolplein kunnen verschillende verhardingsmaterialen en groenelementen gebruikt worden. Dit verhoogt de uitstraling en beleving van de speelruimte en krijg je van ‘Gezonde en beweegvriendelijke schoolpleinen’. Door de toevoeging van buitenklas, zitranden, beplanting en dergelijke worden de mogelijkheden verbeterd om het plein onderdeel te laten zijn van het onderwijssysteem. Van buiten les geven op warme of juist koude dagen tot het plein gebruiken voor natuurlessen of bewegingsonderwijs. Het plein zal op vele vlakken de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling.

Duurzaamheid en klimaat

Een schoolplein is een mooie plek om kinderen bewust te maken van het klimaat. Toevoegen van groen en bomen verbeter de uitstraling van de speelruimte. Tegelijk biedt het ook schaduw en verkoeling. Het groen draagt bij aan biodiversiteit. Door daarnaast ook het hemelwater af te koppen en deze te laten en infiltreren in de bodem wordt bewust omgegaan met klimaat en duurzaam waterbeheer. Water biedt kinderen ook weel leuke speelwaarde op het plein. Allemaal elementen die ook mooie natuurlijke- en educatieve kansen biedt.

Opbouw en zonering

Een goed schoolplein heeft verschillende zones die voldoende variatie en uitdaging bieden om te spelen, passend bij de ontwikkeling en voorkeur van kinderen, ongeacht leeftijd, geslacht of handicap.

Een heldere zonering biedt hen (onbewust) meer structuur, waarin ieder kind zijn eigen speelplek kan vinden. Een goed opgebouwde speelruimte zorgt daardoor ook voor minder verveling, overlast en pestgedrag.

Ontwerp schoolplein

Een ontwerp zien wij niet als product, maar als een proces tussen wens en realisatie. Een proces dat bijna altijd gekoppeld is aan een participatieproces. Het zijn immers de kinderen, maar ook het onderwijsteam, die wensen en ideeën hebben voor hun schoolplein. Naast het inventariseren van alle wensen en ideeën willen wij hen ook betrekken in het creëren van het ontwerp. Wij ontwerpen de speelruimte immers niet voor onszelf, maar voor de kinderen.