Recreatie

De agenda’s van kinderen worden op steeds jongere leeftijd al steeds voller, net als de agenda’s van (groot)ouders. Wat wij zien is dat kinderen steeds vaker in het weekend en in vakanties uitstapjes maken naar speelparadijzen en family entertainment centra. De scheidslijn tussen speeltuin, horeca dierentuinen en attractieparken lopen steeds meer in elkaar over. Wanneer de kinderen zich vermaken, hebben (groot)ouders het ook naar hun zin. Het spelende kind komt hierin de recreatie steeds meer centraal te staan.

Horeca

Speelruimte kan een belangrijk onderdeel zijn van bedrijfsvoering. Wanneer de kinderen zich vermaken, blijven (groot)ouders langer op het terras zitten. Andere bezoekers willen rustig zitten en daarin geen (over)last ervaren van spelende kinderen. Het is hierin raadzaam goed na te denken over positionering, routing, zonering en opbouw.

Duurzaamheid en klimaat

Binnen speelruimtes bieden verschillende materialen en groenelementen de kinderen ervaring en beleving. Hierin zorgen bomen niet alleen voor schaduw, maar ook voor verkoeling. Een volwassen boom kan wel 300 liter water verdampen per dag. Infiltreren van hemelwater is duurzaam en biedt een kans voor waterspel. Speelruimte biedt daarin vele kansen en mogelijkheden om duurzaam om te gaan met hemelwater, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Samenspel

Inclusief spelen betekent meer dan kiezen voor speeltoestellen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking. Niet denken vanuit de beperking maar juist vanuit de uitdaging. Met een goed doordacht plan krijg je een speelruimte die uitdagend is voor zowel kinderen mét als zónder beperking. Dit leidt nog meer tot samen spel; inclusief spelen!