Openbare ruimte

Openbare speelplekken zijn er in vele vormen en maten. Binnen ons bureau beschikken wij over de kennis en ervaring met betrekking tot al deze vormen en maten. Van kleinschalige speelplekken in de wijk tot grootschalige speelparken of hoogwaardige (water)speelplaats in centrumgebieden. Van traditioneel tot ‘natuurlijk spelen’. Van iedere speelplek is een aantrekkelijke en uitdagende speelplek te maken. Wij willen deze laten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Door onze landschappelijk achtergrond kijken wij verder dan alleen de grenzen van de formele speelplek. We inventariseren ook de (directe) omgeving van de speelplek, met participatie proberen we de mensen anders te laten denken. Al gaat het soms maar ook een klein stukje acceptatie, het geeft kinderen die extra ruimte die ze zo graag willen hebben. Zowel sociaal als fysiek.

We beschikken over ruimte kennis en ervaring om onze ontwerpen ook (technisch uitte werken tot uitvoeringstekening, matenplan ent werkomschrijving. Hiermee is het eenvoudig de realisatie offerte op te vragen bij leveranciers of aannemers of mogelijk het werk aan te besteden.
Wanneer gewenst kan de eigen buitendienst een rol spelen bij realisatie van de nieuwe speelruimte. Ook kunnen we een stuk zorg uit handen nemen door eerste aanspreekpunt te zijn voor uitvoerende partij en toezicht te houden op de werkzaamheden.

Duurzaamheid en klimaat

Binnen speelruimtes bieden verschillende materialen en groenelementen de kinderen ervaring en beleving. Aanwezigheid van natuurlijke materialen en groen heeft ook grote invloed in de uitstraling. Hierin zorgen bomen niet alleen voor schaduw, maar ook voor verkoeling. Een volwassen boom kan wel 300 liter water verdampen per dag. Infiltreren van hemelwater is duurzaam en biedt een kans voor waterspel. Speelruimte biedt daarin vele kansen en mogelijkheden om duurzaam om te gaan met hemelwater, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Participatie

Een mooie speelplek draagt bij aan de waardering van de eigen leefomgeving. Ontwerpen van speelruimte is onze specialiteit, maar dat doen we niet voor onszelf. Daarom betrekken wij graag kinderen, ouders en omwonenden actief bij ontwikkelingen. Ook andere zaken die spelen rondom een speelplek kan zo’n traject vaak tackelen. Dit creëert veel draagvlak in de buurt en maakt de speelruimte echt van de kinderen zelf.

Opbouw en zonering

Wanneer wij speelruimte ontwikkelen, maken we geen onderscheid in leeftijd of geslacht. Wij ontwikkelen speelruimte in zones en een opbouw die past bij de ontwikkeling van een kind. Zonering biedt te kinderen structuur en houvast in gedrag. Het is daarbij belangrijk dat de verschillende zones herkenbaar zijn voor kinderen. Dit onderscheid wordt zichtbaar door de invulling en uitstraling en soms door gebruiken fysieke afscheidingen tussen zones.