Kinderopvang

Belang van buitenspelen

Buitenspelen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind, vooral op jonge leeftijd. Spel heeft een grote bijdrage in de motorische ontwikkeling, van grof naar fijn. De ontdekkingstocht van materialen; proeven, voelen, ruiken. Maar ook de sociale ontwikkeling is groot wanneer kinderen leren samen te spelen in hun rollenspel.  Het maakt allemaal dat buitenspelen een grote bijdrage levert in de fysieke, motorische, creatieve, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling.

Risico en veiligheid

De buitenruimte bij de kinderopvang speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Daarom is het goed om in de buitenruimte bewust om te gaan met risicovol spel, losse materialen en stukje bewustwording van de natuur. Daar waar jonge kinderen alles willen voelen, ruiken en proeven, is het belangrijk dat de planten bijvoorbeeld geen giftige bessen, bloemen of bladeren heeft. Dat ze veilig ‘heksensoep’ kunnen maken. En hoe leuk is het wanneer de kinderen bloementjes kunnen plukken voor de juf.

Klimaat en duurzaamheid

In de speelruimte bieden verschillende materialen en groenelementen de kinderen ervaring en beleving. Aanwezigheid van natuurlijke materialen en groen heeft ook grote invloed in de uitstraling. Hierin zorgen bomen niet alleen voor schaduw, maar ook voor verkoeling. Een volwassen boom kan wel 300 liter water verdampen per dag. Infiltreren van hemelwater is duurzaam en biedt een kans voor waterspel. De vraag is hoe je hiermee om wil gaan?

Opbouw en zonering

Een goede speelruimte heeft verschillende zones die voldoende variatie en uitdaging bieden om te spelen, passend bij de ontwikkeling en voorkeur van kinderen, ongeacht leeftijd, geslacht of handicap.

Een heldere zonering biedt hen (onbewust) meer structuur, waarin ieder kind zijn eigen speelplek kan vinden. Een goed opgebouwde speelruimte zorgt daardoor ook voor minder verveling, overlast en pestgedrag.