Belang van buitenspelen

‘Buitenspelen is leuk!‘
Dat zeggen bijna alle kinderen die we tijdens het buitenspelen ondervroegen. Maar het is veel meer dan alleen maar leuk als we kijken naar wat kinderen ons laten zien in hun spel. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind.

Buitenspel is een moment van de kinderen. Een moment waarin ze zelf voor keuzes komen te staan en deze met elkaar moeten afwegen. Dat maakt dat buitenspelen een grote bijdrage is in de fysieke, motorische, creatieve, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.

Voor veel kinderen is er niks heerlijker dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk en blij van vrij buitenspelen. En ondertussen leggen ze een stevige basis voor de rest van hun leven. Het is aangetoond dat kinderen die veel buitenspelen en bewegen, beter zijn toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en botbreuken en herstellen sneller bij ziekte.

Buiten kan dat beter dan binnen omdat hiervoor meer mogelijkheden zijn en er meer gelegenheid is om grenzen te verleggen en eindeloos te oefenen. Zo bevordert buitenspelen vaardigheden als rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen, schommelen en buigen.
Tijdens het buitenspelen leren kinderen bovendien hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen ze hun fantasie. Kinderen maken daarnaast zelf hun spelregels, werken samen of concurreren met elkaar. Hierdoor leren ze om te gaan met winnen en verliezen en ontwikkelen ze emotionele vaardigheden als empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn.

Lekker buitenspelen draagt ook bij aan voldoende bewegen. Om gezonde en fitte volwassenen te worden, moeten kinderen elke dag minimaal één uur matig intensief bewegen. Maar liefst tachtig procent van de kinderen voldoet niet aan deze Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Bovendien kampt 15 procent van de kinderen met overgewicht.

Buitenspelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben een betere hersenontwikkeling en groter leervermogen dan kinderen die weinig buiten of vooral binnen spelen. Een goed opgebouwde speelruimte zorgt voor minder verveling, overlast en pestgedrag.

Uit onderzoek blijkt dat als kinderen voldoende bewegen, zij op de lange termijn minder ziektes zoals osteoporose, hart en vaatziekten en diabetes krijgen. Dat bespaart uiteindelijk zorgkosten. Kinderen die vaker buitenspelen hebben bovendien aantoonbaar minder kans op overgewicht. Redenen genoeg om te blijven werken aan avontuurlijke speelruimtes voor kinderen.

Speelruimte voor kinderen uitdagender maken, draagt dus bij aan een gezondere toekomst.