Buitenspelen

Kinderen spelen en bewegen van nature. Toch doen ze dat steeds minder. Ze hebben een drukke agenda en bovendien heeft de computer een grote aantrekkingskracht.
Maar dat is niet de enige reden, want er is ook steeds minder ruimte voor het buitenspelen.
De meeste kinderen wonen tegenwoordig in de stad. Er is meer bebouwing dan een aantal jaren geleden. Parkeerplaatsen nemen steeds meer ruimte in. Bovendien zijn ouders bang voor ongelukken en houden zij kinderen liever meer in de buurt.
Dit alles zorgt ervoor dat we hun leefomgeving beperken en we ze steeds minder ruimte en uitdaging geven om te spelen.

Kinderen zijn steeds meer aangewezen op formele speelplekken. Daarom moeten juist deze plekken spannend en uitdagend zijn. We willen kinderen uitdagen om risico’s op te zoeken en te nemen, om zo stapje voor stapje grenzen te verleggen.

Belang van buitenspelen

‘Buitenspelen is leuk!‘ Dat zeggen bijna alle kinderen die we dit tijdens het buitenspelen vroegen. Maar het is veel meer dan alleen maar leuk als we kijken naar wat kinderen ons laten zien in hun spel. Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind.

Wat speelt er nog meer …

Bij buitenspelen komt meer kijken dan u in eerste instantie misschien verwacht. Wist u bijvoorbeeld dat er een speciale wet van toepassing is op alle speelruimte in Nederland?

Opbouw en zonering

Als wij speelruimte ontwikkelen en inrichten, maken we geen onderscheid in leeftijd of geslacht. Wij ontwikkelen speelruimte in zones, ‘zonering’, en een opbouw die past bij de ontwikkeling van een kind. Dit stimuleert het sociale spel van kinderen en daarmee hun ontwikkeling op vele vlakken.

Ons ontwerpbureau is gespecialiseerd in het ontwerpen van aantrekkelijke en uitdagende speelruimte. Wij gaan verder dan een doorsnee speelplek met een paar toestellen en een hek er omheen. In onze speelruimte moeten kinderen iets te beleven hebben. Hierin zoeken we naar samenhang tussen doelgroep, ruimte, routing en speelwaarde. Ieder kind heeft ruimte nodig om zichzelf te ontwikkelen en om grenzen te verleggen, een plek om met creativiteit een eigen spel te spelen.
Wij komen met creatieve en aantrekkelijk ideeën en zijn gewend te werken met een taakstellend budget.

Als het gaat om een aantrekkelijk buitenspeelplek voor kinderen, maakt het niet uit of het een openbare plek, een schoolplein of een recreatieterrein is. Wij zijn van alle buitenspeelmarkten thuis. Dát is de kracht van een speels ontwerp.