Advies

Niet voor alle vragen over of problemen met een speelruimte is een ontwerp of (her)inrichting de oplossing. Soms is een simpel advies al voldoende. Onze kennis en ervaring zetten we dan ook graag in om u advies te geven.

Ons advies varieert van eenvoudig een antwoord op een vraag, tot een presentatie over (on)mogelijkheden rondom spelen of zelfs een complete analyse van een speelruimte. Als wij onze kennis delen, helpen we anderen om kinderen een betere speelruimte te geven.

Wat doen we nog meer?

Presentaties
Wij geven geregeld leuke presentaties over buitenspelen. We nemen daarbij een groep volwassenen graag mee in de belevingswereld van kinderen en terug naar hun eigen kindertijd. Buitenspelen is voor kinderen zoveel belangrijker dan alleen een moment van vrij spel. We vertellen meer over goede zonering en opbouw, over de (on)mogelijkheden, valkuilen, we geven handvatten voor betere speelruimte en geven tips hoe je dit kan realiseren.

Workshops
Bij een workshop beginnen we meestal met een korte presentatie over spelen. Maar daarna gaan de deelnemers samen aan de slag. In groepjes deken ze na over een ideale speelruimte. Deze workshop is zeer geschikt om samen met leerkrachten, directie, pleincommissie en ouderraad te houden. Deze workshop duurt ongeveer twee uur en is daarmee geschikt voor een middag of een avond.

Analyse van speelruimte
Wij komen op vele verschillende speelplekken. We zien dan ook regelmatig mooie en goede speelplekken, maar ook waar dingen verkeerd gaan of de speelplekken te weinig aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Met onze kennis en ervaring krijgen wij dan ook regelmatig de vraag om een schoolplein of speelplek te analyseren. Voor onze analyses gaan we langs bij de speelruimte voor een eigen observatie. Ook gaan we graag in gesprek met de beheerder en met kinderen die er spelen. Zo krijgen we snel een compleet beeld van wat er zoals speelt rondom de speelruimte. Dit verwerken we in een kort verslag met daarin uiteraard ook tips en tricks om eventuele knelpunten op te lossen.

Aanbesteding
Aan de hand van het Basisontwerp, Vervolgontwerp of Detailontwerp kunnen aannemers een offerte uitbrengen voor bijvoorbeeld de realisatie van een schoolplein. Hoe gedetailleerder het ontwerp, hoe beter offertes te vergelijken zijn. Ook de kwaliteit van materialen en van de uitvoering wordt beter vastgelegd.

De ontwerper kan een (bege)leidende rol hebben bij de offerteaanvraag en selectie. Een voordeel van de ontwerper bij de aanbesteding betrekken, is dat hij goede kennis heeft van de uitvoering en op de hoogte is van de ins en outs van het ontwerp. Hij kan daarmee een stuk kwaliteit waarborgen. Ook stellen wij graag enkele open vragen bij de offerteaanvraag om naast de prijs, ook de kwaliteit van de aannemers te kunnen beoordelen. Dit doen we om te voorkomen dat ‘goedkoop’ op lange termijn ‘duurkoop’ blijkt te zijn.

Voor de aanbesteding beschikken wij over een breed netwerk van partijen die we kunnen vragen een offerte uit te brengen. Ook de opdrachtgever of de projectgroep kan hiervoor partijen aandragen. Nadat verschillende aannemers uitgenodigd zijn, kunnen we een ‘nota van inlichtingen’ organiseren. Dit biedt de aannemers de mogelijkheid de huidige speelruimte te bekijken en eventuele vragen te stellen over het ontwerp en de uitvoering. Zij krijgen dan tegelijk dezelfde antwoorden waardoor er geen oneerlijkheid ontstaat in de gegeven informatie. Daarna brengen zij een offerte uit. De ontwerper bestudeert deze en vergelijkt ze op inhoud en kwaliteit. Dit bespreekt hij in de werkgroep die daarna een voorkeur kan aangeven. De opdrachtgever gunt de opdracht voor realisatie van het ontwerp dan aan een van de aannemers.

  • voor / na

Realisatie en uitvoering
Omdat de kwaliteit van een goed speelplein wordt bepaald bij de uitvoering, is de ontwerper hierbij graag betrokken. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij het startoverleg, tussen de opdrachtgever en aannemer, waarin het ontwerp punt voor punt door wordt genomen. Maar ook door bereikbaar te zijn voor vragen die tijdens realisatie naar boven komen, of door bij te dragen in oplossingen als het ontwerp op bepaalde punten moet worden aangepast.
Daarbij kan de ontwerper als kennispartner optreden en eerste aanspreekpunt zijn voor de aannemer.